Kişisel Bilgiler
Unvan Adı Soyadı: Prof. Dr. Gökhan MALKOÇ
Fakülte: Fen Edebiyat Fakültesi
Program: Psikoloji Lisans Programı
Doğum Yeri: Trabzon
Web Site:
Yabancı Dil:
Telefon:
Eposta Adresi: gmalkoc@ticaret.edu.tr
Uzmanlık Alanı:
Lisans:
Yayınlar
1. Uluslararası Dergilerdeki Yayınlar :
 MALKOC, G., KİNGDOM, F. A., (2012), Dichoptic colour difference threshold, Vision Research, 62(1), 75-83
 KINGDOM, F., BELL, J., GHEORGHIU, E., MALKOC, G., (2010), Chromatic variations suppress suprathreshold brightness variations, Journal of Vision, 10(10), 13-0
 MCDERMOTT, K., MALKOC, G., MULLİGAN, J., (2010), Adaptation and visual salience, Journal of Vision, 10(3), 17-0
 KINGDOM, F. A., WONG, K., YOONESSI, A., MALKOC, G., (2006), Colour contrast influences perceived depth in combined shading and texture patterns, Spatial Vision, 19(2-4), 147-159
 MALKOC, G., KAY, P., WEBSTER, M., (2005), Variation in Normal Color Vision IV: Unique-binary hues andhue scaling, Journal of the Optical Society of America A, 22(10), 2154-2168
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Tezsiz Yüksek Lisans (Proje)
 AYDOĞDU, A. (Devam ediyor). Rüya Tutumları Üzerine Anket Geliştirme Çalışması : Rüya Tutumları Anketi , İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
 ÇAKMAKKAYA, D. (Devam ediyor). Dilin Düşüncelerimizi Şekillendirmesi ve Kültürlerarası İletişimde Bilişsel Süreçlerin Rolü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
 İLTER, P. (Devam ediyor). Psikodrama Eğitimi Olanlar İle Olmayanlar Arasında Öznel İyi Oluş Açısından Bir Fark Var mıdır?, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
 KADIOĞLU, D. (Devam ediyor). Bağlanma Stilleri, Evlilik Uyumu ve Mutluluk Arasındaki İlişki, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
 ORAS, I. (Devam ediyor). Obsesif Belirtilerin Cinsel doyum ile İlişkisinde ilişki doyumunun aracı rolü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
 TATLISERT, M. (Devam ediyor). Psikolojik dayanıklılık ve bilişsel esneklik arasındaki ilişkilerde algılanan stres ve bilişsel iç gözünün aracı rolü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
 YAZICIOĞLU, M. (Devam ediyor). Çalışan Kadınlar Arasında, Stresle Baş etme Yöntemleri ile Hayat Doyumu Arasındaki İlişki., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor