AVES
AVES, akademik personelimizin kişisel ve bilimsel çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerini girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda bu sistem, Üniversitemizin stratejik vizyon ve hedefleri ile uyumlu olarak ve Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi doğrultusunda akademik personelin ve birimlerin performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacına hizmet etmektedir.

Bologna
Üniversitenin öğretim programlarının güncellenmesine yönelik çalışmaları kapsayan bilgi girişi sistemidir. Öğretim üyeleri yürütmüş oldukları derslerin ayrıntılı bilgileri yönetirken program başkanları da programlara yönelik bilgilerini yönetir.

Ders Yükü Modülü
Öğretim elemanlarının yürütmüş olduğu derslerin haftalık işlenme durumlarını belirttiği ve bu duruma göre gerekli diğer süreçlerin yönetimini gerçekleştirdiği bir sistemdir.

Salon ve Telefonlar
Üniversitedeki tüm personele ait telefonların düzenlenmesinin ve salon rezervasyonlarının yapıldığı modüldür.