Kişisel Bilgileri

Fakülte: İşletme Fakültesi
Program: Uluslararası Ticaret Lisans Programı
Doğum Yeri:
Web Site:
Orcid: 0000-0002-3477-910X
Researcher ID: ABC-2769-2020
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Lz5UQUcAAAAJ&hl=tr
Yabancı Dil: İngilizce
Telefon: Dahili: 4776 Oda: C-105 Birim: Uluslararası Ticaret Lisans Programı Görev: Araştırma Görevlisi
Eposta Adresi: dmakdemir@ticaret.edu.tr