Kişisel Bilgileri

Fakülte: İletişim Fakültesi
Program: Medya ve İletişim Lisans Programı
Doğum Yeri:
Web Site:
Orcid: 0000-0002-6093-6383
Researcher ID: AGX-9477-2022
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=aIVYLYsAAAAJ&hl=th
Yabancı Dil: İngilizce, Uygur, Kazak, Özbek, Azerbaycan Türk lehçeleri
Telefon:
Eposta Adresi: aavsar@ticaret.edu.tr