Kişisel Bilgileri

Fakülte: İşletme Fakültesi
Program: İktisat İngilizce Lisans Programı
Doğum Yeri:
Web Site:
Orcid: 0000-0002-5327-0499
Researcher ID: ABD-9676-2020
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=09xrmH0AAAAJ&hl=en#
Yabancı Dil:
Telefon: Dahili: 4252 Oda: B 112 Birim: İktisat İngilizce Lisans Programı Görev: Dr. Öğr. Üyesi
Eposta Adresi: iboyaci@ticaret.edu.tr