Kişisel Bilgileri

Fakülte: İşletme Fakültesi
Program: İşletme Lisans Programı
Doğum Yeri:
Web Site:
Orcid: 0000-0002-1909-4284
Researcher ID: AAE-9679-2021
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=cavHiJEAAAAJ&hl=en
Yabancı Dil: İngilizce
Telefon: Dahili: 4335 Oda: C 110 Birim: İşletme Lisans Programı Görev: Öğretim Üyesi
Eposta Adresi: msaglam@ticaret.edu.tr