Kişisel Bilgileri

Fakülte: İşletme Fakültesi
Program: Muhasebe ve Denetim Lisans Programı
Doğum Yeri:
Web Site:
Orcid:
Researcher ID:
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=RhthAgQAAAAJ&hl=en
Yabancı Dil: İngilizce
Telefon: Dahili: 4254 Oda: - Birim: Uluslararası Ticaret Lisans Programı Görev: Araştırma Görevlisi
Eposta Adresi: gkarakaya@ticaret.edu.tr