Kişisel Bilgileri

Fakülte: İşletme Fakültesi
Program: İşletme Lisans Programı
Doğum Yeri:
Web Site: https://scholar.google.ru/citations?user=WxnErw8AAAAJ&hl=tr
Orcid: 0000-0001-6000-5143
Researcher ID: M-9882-2018
Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=WxnErw8AAAAJ&hl=tr
Yabancı Dil: İngilizce
Telefon: Dahili: 4378 Oda: A-209 Birim: İşletme Lisans Programı Görev: Öğretim Üyesi
Eposta Adresi: agorener@ticaret.edu.tr