Kişisel Bilgileri

Fakülte:
Program:
Doğum Yeri:
Web Site:
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5176-7971
Researcher ID:
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=6BTq4ukAAAAJ&hl=tr
Yabancı Dil: İngilizce
Telefon: Dahili: 4273 Oda: C108 Birim: Dış Ticaret Enstitüsü Görev: Araştırma Görevlisi
Eposta Adresi: sbaran@ticaret.edu.tr